Liturgie van de dienst op zondag 2 februari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 17: 1-9; 1 Thes. 1: 1-10

Kinderbijbeluur, themadienst diaconaal project

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In verband met het diaconaal project voor 2020 staan we zondag 2 februari stil bij 1 Thess. 1:1-10. Het project is uitgewerkt door de HGJB en het thema is ĎGeef Hoopí. In de dienst staan we in het bijzonder stil bij de woorden uit vers 3 Ďen zonder ophouden denken we aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vaderí.

 • Psalm 33, 7
 • Psalm 27, 2 en 7
 • Psalm 25, 6
 • Lied 364
 • Psalm 108, 1 en 2
 • Lied 77

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten