Liturgie van de dienst op zondag 26 januari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Lukas 12: 1-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen voor de dienst: Psalm 100: 1, 3
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 108: 1 en 2
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 121: 1
 • Gebed
 • Bijbellezing: Lukas 12: 1-12
  Tekst vs. 8: En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God.
  Het thema voor de preek is 'Belijden': Een discipel van de Heere Jezus belijdt zijn Meester.
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 138: 1, 4
 • Preek
 • Zingen:† Lied 441
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 448
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten