Liturgie van de dienst op zondag 19 januari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel

Lezing: Johannes 3:1-8; Filippenzen 2:12-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied - Lied 256
 • Na votum en groet - Psalm 27 : 1 en 5
 • Na de geloofsbelijdenis - Psalm 27 : 7
 • Voor de preek - Psalm 81 : 10, 13 en 15
 • Na de preek - Psalm 119 : 1, 2 en 3
 • Voor de zegen - Psalm 66 : 8 en 10

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten