Liturgie van de dienst op zondag 19 januari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. H. van Ginkel, Scherpenzeel

Lezing: Johannes 3:1-8; Filippenzen 2:12-18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Aanvangslied - Lied 256
  • Na votum en groet - Psalm 27 : 1 en 5
  • Na de geloofsbelijdenis - Psalm 27 : 7
  • Voor de preek - Psalm 81 : 10, 13 en 15
  • Na de preek - Psalm 119 : 1, 2 en 3
  • Voor de zegen - Psalm 66 : 8 en 10

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten