Liturgie van de dienst op zondag 19 januari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 27, 33 Ė 28,10

Kinderbijbeluur, week van gebed

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In het kader van het thema van de gebedsweek die gehouden wordt van 19 t/m 26 januari staan we zondag 19 januari stil bij de geschiedenis uit Handelingen 27 en 28. Hier lezen we dat Paulus na een schipbreuk hartelijk wordt ontvangen door de bevolking van Malta. Tijdens een verblijf van drie maanden krijgt hij alle gelegenheid om het evangelie te delen met de bewoners van dat eiland.

 • Psalm 25, 3
 • Psalm 123, 1 en 2
 • Psalm 143, 10
 • Psalm 107, 12, 13 en 14
 • Lied 443
 • Lied 365, 6 en 7

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten