Liturgie van de dienst op zondag 12 januari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J. Bogerd, Ermelo

Lezing: Lukas 5: 17 - 26; tekst vers 24

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Lied 487
 • Psalm 95: 1 en 4
 • Psalm 103: 1 en 2
 • Psalm 63: 1 en 2
 • Lied 491: 1, 2, 6 en 7
 • Psalm 84: 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten