Liturgie van de dienst op zondag 12 januari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 15:1-7; Johannes 10:11-16

Bediening Heilige Doop; uitzending dienst via Midland FM

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan twee wat oudere kinderen. Dit gezin leeft al een poosje met ons mee en van de kinderen kwam de vraag of ze ook niet gedoopt konden worden, want dan hoor je er toch echt bij? Daar hebben we in de afgelopen tijd gesprekken over gevoerd en komende zondag is het dan zover. Omdat we nu niet met babyís te maken hebben leek het ons goed deze kinderen in een aparte dienst te dopen.
Ik wil me in deze samenkomst dan ook in het bijzonder richten tot de kinderen.
We zullen in deze dienst horen over Jezus als de goede Herder. Hij zoekt wat verloren is en brengt het bij de kudde. We lezen uit Lukas† 15:1-7 en Johannes 10:11-16

 • Aanvangslied Ps. 95:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 135:2 en 3
 • Wet
 • Ps. 105:5
 • Toezingen: Psalm 134:3
 • Na de doop: Psalm 87:4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Lukas 15:1-10 en Joh. 10:14-21
 • Lied 612
 • Prediking
 • Ps. 95:3 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 432
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten