Liturgie van de dienst op zondag 5 januari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 100

bevestiging / afscheid ambtsdragers; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 5 januari zullen in de morgendienst negen broeders (her)bevestigd worden als ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Het thema van deze dienst ĎDient de HEERE met blijdschapí, woorden uit Psalm 100: een prachtig thema waar de ambtsbroeders worden aangevuurd om vanuit deze houding het ambtswerk te gaan doen.

Uiteraard geldt deze oproep heel de gemeente.

In dezelfde dienst nemen we afscheid van elf broeders. Vanaf deze plaats willen we hen reeds bedanken voor het vele werk dat ze hebben mogen verrichten voor het Koninkrijk van God. Ook willen we daarbij hun vrouwen betrekken, want zonder hun betrokkenheid en ondersteuning kan het ambtswerk niet goed verricht worden.

 • Psalm 119, 1
 • Psalm 119, 17 en 53
 • Psalm 108, 1
 • Lied 271, 1, 2 en 4
 • Lied 267, 1, 2, 5 en 6
 • Bevestiging: Avondzang, 7 aangepast
 • Psalm 100

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten