Liturgie van de dienst op Oudejaarsavond 31 december 2019 om 19:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 77

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Het is een mooie traditie om de wisseling van het jaar te markeren met twee diensten. Dat is een mooi trekje van de kerkelijke traditie. Men wilde de kruispunten van het leven niet zomaar voorbij laten gaan, maar het als het ware begeleiden met lezing en gebed. Zo wordt een poging gedaan het alledaagse leven te verbinden met het Woord van God. Het Woord heeft namelijk betekenis voor heel ons leven.

In de oudejaarsdienst zullen we Psalm 77 lezen. In dat lied horen we over Asaf die probeert het wereldgebeuren te verbinden met God. Dat blijkt nog niet zo makkelijk.

 • Aanvangslied Ps. 93:1
 • Votum en groet
 • Lied 354
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 79:4 en 7
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 77
 • Ps. 90:1
 • Prediking
 • Ps. 77:7 en 8
 • Gebed
 • Lied 501:1, 2 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten