Liturgie van de dienst op zondag 29 december 2019 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum

Lezing: Psalm 1; Lukas 2:15-21, tekst Luk. 2:19

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gez. 138 : 1 en 2
 • Psalm 105 : 1 en 2
 • Lofz. van Zach. 1
 • Psalm 139 : 1, 2 en 14
 • Psalm 1 : 1 en 2 (Weerklank)
 • Lofz. van Maria 1 en 3

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten