Liturgie van de dienst op zondag 29 december 2019 om 09:30 uur

Voorganger: ds. P. Baas, Houten

Lezing: Jeremia 31:15-17 en MatteŁs 2:13-18

Kinderbijbeluur; uitzending dienst via Radio Midland FM

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 146:1,3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Johannes 1:5
 • Lied 436:1,2,3
 • Gebodslezing
 • Psalm 130:4
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jeremia 31:15-17 en MatteŁs 2:13-18
 • Collecte
 • Psalm 77:1,2
 • Preek: ĎDe tranen van Rachelí
 • Psalm 43:5
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied 226
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten