Liturgie van de dienst op zondag 22 december 2019 om 17:00 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Johannes 8 : 12-20

Adventsviering voor het hele gezin

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De kortste dag van het jaar valt in december; dat betekent korte dagen en lange avonden en nachten. Om het donker een beetje minder donker te laten lijken, gebruiken we volop lichtjes. December is ook een periode om uit te zien naar de geboorte van Jezus, het Licht van de wereld. De adventsweken zijn daar een voorbeeld van.

Afgelopen jaren was op Eerste Kerstdag het kinderkerstfeest. Dit jaar is er voor jong en oud een adventsviering, waar we jullie van harte voor uitnodigen. Op zondagmiddag 22 december om 17.00 uur begint deze viering, waarin we samen uitzien naar Kerst. Een viering met speciale aandacht voor de jonge generatie, maar waarbij de ouderen ook zeker niet mogen ontbreken. Als afsluiting nodigen we jullie uit om na de dienst te genieten van warme chocolademelk met wat lekkers bij de vuurkorven op het Kerkplein. Kom jij ook?

Deze viering komt in plaats van de avonddienst.

 • Jezus zegt dat Hij (Op Toonhoogte lied 414)
 • O kom, o kom ImmanuŽl (Weerklank lied 113)
 • Psalm 119 : 53
 • Hoe zal ik U ontvangen (versie Weerklank lied 110)
 • Licht van de wereld (Op Toonhoogte lied 325
 • Daar is uit 's werelds duis'tre wolken (Weerklank lied 18)
 • Nu daagt het in het oosten (Weerklank lied 111)
 • Psalm 98 : 2, 4
 • De Heere zegent jou (Op Toonhoogte lied 485)

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten