Liturgie van de dienst op zondag 22 december 2019 om 09:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Johannes 3:22-36

Vierde Adventszondag; bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 22 december zal in de morgendienst de heilige Doop plaatsvinden. Een mooi moment om dat in de adventsperiode te doen. In deze periode staan we stil bij het feit dat de Zoon van God Zich er niet voor heeft geschaamd om mens te worden. Ook Hij is geboren uit een vrouw en heeft als klein kindje de zorg moeten aanvaarden van moeder Maria en Jozef. We lezen in deze dienst Johannes 3:22-36. Daar horen we Johannes de woorden spreken: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem" (Joh. 3:36). Van huis uit worden we als kinderen van de toorn geboren, zodat we het Rijk van God niet binnen kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. Het wonder van de Doop is dat Christus het kind toezegt: "Ik ben jouw Redder". Als we dat - als gedoopte christen - toch eens zouden gaan verstaan!

 • Aanvangslied Ps. 100:1
 • Onze Hulp en groet
 • Lied 102
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl kinderen binnengebracht)
 • Ps. 134:3 (na bediening Doop)
 • Ps. 87:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Johannes 3:22-36
 • Ps. 100:2, 3 en 4
 • Prediking
 • Lied 127
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 135:2 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten