Liturgie van de dienst op zondag 15 december 2019 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 3, 1-21; tekst 17-21

Derde Adventszondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende diensten staan in het teken van Advent. In deze periode preken we uit het Johannesevangelie.

De tekst voor de preek van zondagmorgen 15 december is Joh. 3 vers 21 ďMaar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijnĒ.

 • Psalm 116, 11 en 10
 • Psalm 95, 1, 2 en 4
 • Psalm 25, 4
 • Lied 106
 • Lied 129, 1, 3 en 5 (Schoollied)
 • Psalm 100

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten