Liturgie van de dienst op zondag 8 december 2019 om 16:30 uur

Voorganger: prof. dr. G. v.d. Brink, Woerden

Lezing: Gen.38 en Matt.1:1-3

in Achthoek, Tweede Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Lofzang van Maria : 1 en 5
  • Ps. 43:1,2,3
  • Ps. 43:4
  • Ps. 146:5 en 7
  • Lied 106:4
  • Lied 113:1 en 5

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten