Liturgie van de dienst op zondag 8 december 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Daniel 7: 9-14; Johannes 1:19-34

in Sionkerk, Tweede Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende diensten staan in het teken van Advent. In deze periode preken we uit het Johannesevangelie.

In de ochtenddienst van 8 december vervolgen we de lezing uit Johannes. We lezen deze morgen Johannes 1:24-34. Johannes de Doper wijst op Christus als het Lam van God. Daarbij spreekt Johannes de wonderlijke woorden: Hij is het Die na mij komt, Die vůůr mij geworden is. En in deze woorden zit de hele Oudtestamentische voorgeschiedenis verborgen. Ook Johannes wist: Christus was er al voordat hij er was, maar nu is Hij verschenen als mens. En juist die combinatie, God en mens, maakt dat Christus het door God aangewezen Lam kon zijn. Het wonder van de menswording.

 • Lofzang van Maria:3
 • Votum en groet
 • Lied 113 :1, 2 en 3
 • Wet
 • Ps. 51:4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Daniel 7: 9-14 en Johannes 1:19-34
 • Ps. 40:3 en 4
 • Prediking
 • Lied 109:1, 3 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 96:1, 2 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten