Liturgie van de dienst op zondag 1 december 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. H. Molenaar, Doornspijk

Lezing: Jes. 9:1-6, Mat. 4: 16; Joh. 1:9-10

in Achthoek, Eerste Adventszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps. 103: 8
 • Ps. 42: 4 en 6
 • Ps. 43: 3 en 4
 • Lied 53: 3, 4 en 5
 • Lied 17: 1, 3 en 4
 • Ps. 150: 1 en 2

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten