Liturgie van de dienst op zondag 1 december 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 40, 1-5; Joh. 1, 6-8 en 19-23

in Sionkerk, Eerste Adventszondag, kinderbijbeluur, koffiedrinken na de dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende diensten staan in het teken van Advent. In deze periode preken we uit het Johannesevangelie.

Zondag 1 december luisteren we naar de taak die Johannes de Doper heeft. Wanneer hij ter verantwoording wordt geroepen door de Joodse leiders zegt hij van zichzelf: ďIk ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeftĒ. De schriftlezingen voor deze dienst zijn Jes. 40: 1-5 en Joh. 1: 6-8; 19-23.

 • Psalm 31, 1
 • Psalm 31, 3 en 5
 • Psalm 86, 6
 • Lied 106, 1, 2 en 3
 • Lied 114, 1, 2 en 3
 • Psalm 24, 4 en 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten