Liturgie van de dienst op zondag 24 november 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. W. J. Dekker, Amersfoort

Lezing: Johannes 11:20-46

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 96:9
 • Psalm 56:4,6
 • Psalm 98:4
 • Lied 511:1,2,3
 • Psalm 68:10
 • Lied 94:1,2,3

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten