Liturgie van de dienst op zondag 24 november 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 11, 1 - 46

in Sionkerk, afsluiting kerkelijk jaar

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze zondag is de laatste van het kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar waar we kerkelijk bij betrokken zijn geweest. Het is een goede gewoonte om hen te herinneren. We leven met de nabestaanden mee die juist op een zondag als deze opnieuw bepaald worden bij het gemis en verdriet van een geliefde.
In deze dienst staan we stil bij het geschiedenis uit Johannes 11. Het gaat over het sterven van Lazarus en zijn opwekking uit de dood. Dit wonder verricht door Jezus heeft alles te maken wat Hij daarvoor gezegd heeft tot Martha: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid (verzen 25 en 26).

 • Psalm 90, 1
 • Psalm 91, 1 en 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 27, 7
 • Psalm 130, 3 en 4
 • Lied 516, 1 en 2
 • Na het noemen van de namen Ps. 73, 13
 • Lied 506

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten