Liturgie van de dienst op zondag 17 november 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 22

in Achthoek, dankzegging Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de middagdienst staan we stil bij de aangrijpende geschiedenis van het ultieme offer dat Abraham moet brengen. In Genesis 22 lezen we dat God Abraham opdraagt zijn zoon te offeren. We zijn inmiddels best wat gewend aan allerlei dingen die voor ons gevoel wat lastig zijn, maar dit slaat alles. Hoe kan God dit nu vragen? Hij gaat rechtstreeks tegen Zijn eigen belofte in! En waarom verbiedt God later in de wet om kinderoffers te brengen, wanneer Hij het hier wel van Abraham vraagt? Het is een geschiedenis die je bijna alleen fluisterend kunt vertellen. Ongekend, ongehoord en onmogelijk. Maar Abraham doet het. En dan zien we de ultieme gehoorzaamheid aan de God die hij heeft leren vertrouwen, die in onmogelijke situaties wel een weg weet te vinden. Of met de woorden van Abraham zelf: "God zal erin voorzien".

 • Aanvangslied Ps. 93:1
 • Votum en groet
 • Gez. 432
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 108:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Genesis 22:1-19
 • Ps. 63:1 en 2
 • Prediking
 • Gez. 501:1, 4 en 5
 • Gebed
 • Ps. 30:1, 2 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten