Liturgie van de dienst op zondag 17 november 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jesaja 54:1-7 en Gal. 4:21-31

in Sionkerk, viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de ochtenddienst zal er bediening zijn van het Avondmaal des Heeren. Wat een wonder is dat toch! Christus die als Gastheer ons nodigt bij Hem aan tafel te zitten. Christus die ons Zijn goedheid doet smaken en proeven. Niet zomaar brood en wijn, maar het is hemels voedsel en hemelse drank. Voedsel voor het eeuwige leven. Laten we dit wonderlijke gebeuren dan ook met diepe eerbied en grote dankbaarheid ondergaan. Moge God door Zijn Geest ons zo weer versterken op onze reis door dit leven.

 • Aanvangslied: Ps. 33:1
 • Votum en groet
 • Ps. 33:7
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Jesaja 54:1-7 en Gal. 4:21-31
 • collecte
 • Lied 485:1, 3 en 5
 • Prediking Gal 4:27
 • Ps. 68:3
 • Formulier (verkorte versie)
 • Ps. 51:4 (tijdens voorbereiding van de Tafel)
 • Na de viering: Ps. 107:1
 • Gebed
 • Lied 334
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten