Liturgie van de dienst op zondag 10 november 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Pet. 1, 1-12

in Achthoek, leerdienst 1 Petrus

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze middag behandelen we de eerste brief van Petrus. In deze brief gaat het over lijden vanwege vervolging omwille van het geloof. Wie dat overkomt moet vol hoop zijn, want diegene zal zeker delen in de overwinning van Jezus Christus.

 • Psalm 118, 1
 • Psalm 118, 7 en 11
 • Psalm 18, 9
 • Psalm 105, 2 en 4
 • Lied 85
 • Lied 420

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten