Liturgie van de dienst op zondag 10 november 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 21:1-13 en Gal. 4:21-31

in Sionkerk, voorbereiding Heilig Avondmaal, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lachen!
Als ik het zo opschrijf klinkt het een beetje al te populair, maar het staat er toch echt in Genesis 21: God heeft mij doen lachen! Deze woorden zijn uitgesproken door Sara bij de geboorte van haar zoon Izak. Die naam betekent ‘hij lacht’. Dat was de naam die ze aan hun kind moesten geven (zie Gen 17:19). Het lachen was begonnen bij Sara, omdat ze zich niet kon voorstellen dat zij op hoge leeftijd nog een kindje zou krijgen. Maar voor God is niets te wonderlijk en nu uiteindelijk na lang wachten, heeft ze het wonder in handen. Izak, hij lacht. Dat zal die baby natuurlijk nog niet gedaan hebben, maar zijn ouders des te meer. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Avondmaal des Heeren op zondag 17 november (Deo Volente).

 • Aanvangslied Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Ps. 100
 • Formulier
 • Ps. 26:2
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 21:1-13 en Gal. 4:21-31
 • Ps. 126:1 en 2
 • Prediking Gen. 21:6
 • Lied 484
 • Gebed en voorbede
 • Lied 11:1 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten