Liturgie van de dienst op zondag 3 november 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Titus 1

in Achthoek, leerdienst Titus

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze middag is het bijbelboek Titus aan de beurt. Het thema van deze brief is het onlosmakelijk verband tussen woord en daad, geloof en gedrag. Dit verband is het uitgangspunt voor het beoordelen van een dwaalleer, voor de leefregels van een christen en de vereisten voor ambtsdragers in de gemeente.

 • Psalm 139, 1
 • Psalm 139, 2 en 14
 • Psalm 135, 3
 • Psalm 119, 53 en 83
 • Lied 455: 2, 3 en 4
 • Lied 207

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten