Liturgie van de dienst op zondag 3 november 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 20 en 1 Korinthe 4:1-5

in Sionkerk, kinderbijbeluur, koffiedrinken na de dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag lezen we Genesis 20. Ik laat het laatste stukje van hoofdstuk 19 nog even liggen. Dat vind ik wat minder geschikt voor een morgendienst, misschien dat ik er nog een keer in een middagdienst bij stil zal staan. In Genesis 20 zien we dat Abraham weer zijn vrouw uitlevert (wat is dat toch?). Maar dan spreekt God tot de heidense koning Abimelech en erkent dat Abimelech in alle oprechtheid dit gedaan heeft. Zou dat dan betekenen dat wanneer iemand iets met de juiste motivatie doet, het goed is? Misschien dat een woord van Paulus uit 1 Korinthe 4:4 ons hierbij kan helpen: Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.

 • Aanvangslied Ps. 91:1
 • Votum en groet
 • Lied 233:1, 2 en 4
 • Wet
 • Ps. 119:82
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 20 en 1 Korinthe 4:1-5
 • Ps. 15:1, 2 en 3
 • Prediking
 • Ps. 86:6
 • Gebed en voorbede
 • Lied 447:1, 2 en 3

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten