Liturgie van de dienst op zondag 27 oktober 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg

Lezing: Ef. 4: 17- 32 en Jak. 3: 1 - 12

in Achthoek, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gz 1: 1 en 7 - (Ber. 10 geboden achter de Psalmen)
 • Ps 34: 1, 6 en 7
 • Gz 15
 • Ps 15: 1, 2 en 3 - Weerklank
 • Ps 141: 2, 3 en 4
 • Ps 89: 3 en 7

Tekst: Ef. 4: 25 - n.a.v. het 9e gebod

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten