Liturgie van de dienst op zondag 27 oktober 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Jes. 8: 16-22; Mat. 14: 22-36

in Sionkerk, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Donderdag 31 oktober wordt Halloween gevierd. Al lijkt het een onschuldig feest, de achtergrond ervan geeft aan dat dit niet het geval is. Op deze datum vierden vroeger de Kelten oud en nieuw. Zij geloofden dat de grens tussen de werelden van de levenden en doden heel dun was. Mensen probeerden dan contact te leggen met de doden en vroegen geesten om raad en zegen voor het nieuwe jaar.
Opvallend is dat dit feest de laatste jaren steeds extremer wordt gevierd. Gruwelijke attracties en shows worden aangeboden. Het lijkt allemaal leuk en onschuldig, maar dat is het niet. De duisternis wordt speels opgezocht om te griezelen, maar deelnemers kunnen te maken krijgen met angsten vanwege het ervaren van een duistere aanwezigheid.
Naar aanleiding van Halloween staan we zondagmorgen 27 oktober stil bij de geschiedenis uit Mat. 14:22-36.

 • Psalm 121: 1
 • Psalm 121: 2 en 4
 • Lied 487
 • Psalm 107: 13 en 15
 • Psalm 91: 1, 2 en 5
 • Lied 500

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten