Liturgie van de dienst op zondag 20 oktober 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. A. A. A. Prosman, Amersfoort

Lezing: Richt. 11 : 1-11, 29-40; Hebr. 10 : 5-7

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 61:3, 4, 7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied 278:1, 2, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 66 : 4, 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Richt. 11 : 1-11, 29-40; Hebr. 10 : 5-7
 • Collecten
 • Zingen
 • Lezing van de tekst: Richt. 11 : 35a
 • Uitleg en verkondiging van het Woord: Jefta, winnaar en verliezer
 • Psalm 40 : 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied 450 : 3, 4, 5
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten