Liturgie van de dienst op zondag 20 oktober 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Gen. 18:1-15, 2 Petrus 2:4-9 en Matth. 11:20-24

in Sionkerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag komt Genesis 19 aan de beurt. En dan blijkt het grote voordeel om een bijbelboek door te preken, je ontkomt niet aan de lastige gedeeltes. Wanneer je elke zondag een tekst uitzoekt, loop je toch het risico om de wat lastige teksten te vermijden. Niets menselijks is een dominee vreemd. Genesis 19 is zoín lastige geschiedenis. De namen Sodom en Gomorra zeggen al genoeg. De geschiedenis heeft ook wat ongemakkelijke elementen, maar we moeten er toch doorheen. Het staat in de Bijbel. En dan heeft het ons zeker wat te zeggen. We zien hoe ernstig God de zonde neemt, en tegelijk ook genadig is en trouw blijft aan wat Hij heeft beloofd.

 • Aanvangslied Ps. 92:1
 • Votum en groet
 • Lied 442:1 en 4
 • Wet
 • Ps. 6:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Gen. 18:1-15, 2 Petrus 2:4-9 en Matth. 11:20-24
 • Ps. 92:2 en 3
 • Prediking
 • Lied 500
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 96:6 en 9
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten