Liturgie van de dienst op Dankdag 6 november 2019 om 15:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Markus 12: 41-44

in Achthoek, na de dienst: voedselpakketten kopen voor Satu Mare & Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zoals bekend kunnen op 6 november (dankdag voor gewas en arbeid) de diensten nog niet plaatsvinden in ons eigen kerkgebouw. Na overleg tussen het moderamen en De Achthoek is besloten om de middagdienst (voor de kinderen) te laten plaatsvinden in De Achthoek op woensdag 6 november om 15.00 uur.
De avonddienst is verplaatst naar woensdag 13 november. Deze dienst is ook in de Achthoek en begint om 19.30 uur.

Woensdag 6 november is er ’s middags een dankdagdienst met speciale aandacht voor de kinderen – al is natuurlijk iedereen van harte welkom! Deze dienst begint om 15.00 uur in de Achthoek. We luisteren naar wat Jezus ziet op het moment dat hij bij de schatkist zit in de tempel. Deze geschiedenis kun je lezen in Markus 12: 41-44.

 • Ps. 65:1
 • Ps. 65:8, 9
 • Ps. 146:3
 • Ps. 84:1, 2
 • Lied 597
 • Lied 600

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten