Liturgie van de dienst op zondag 13 oktober 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

in Achthoek; leerdienst 1 TimotheŁs

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 13 oktober hopen we in de middagdienst stil te staan bij de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan zijn zoon TimotheŁs. Overigens geen natuurlijke zoon, maar een geestelijke zoon. TimotheŁs was door Paulus aangesteld (zo ging dat in die dagen) om geestelijk leiding te geven in de gemeente van Efeze. Het was niet altijd gemakkelijk voor de nog jonge TimotheŁs. Vooral ook omdat er mensen waren in de gemeente die het allemaal veel beter dachten te weten dan hij (ook toen al dus). Wat is het dan mooi om zo door je geestelijke vader gesteund en bemoedigd te worden.

 • Aanvangslied Ps. 65:1
 • Votum en groet
 • Lied 427
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Tim. 1
 • Ps. 119:17 en 18
 • Prediking
 • Lied 445
 • Gebed
 • Ps. 36:2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten