Liturgie van de dienst op zondag 13 oktober 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 25: 1-13

in Sionkerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 13 oktober luisteren we naar de gelijkenis die Jezus vertelt in Mat. 25: 1-13. Een schokkend verhaal. Dan ben je uitgenodigd voor een bruiloft, maar je mag niet binnen komen en deelnemen aan het feest. Dit mogelijkheid bestaat ook bij de Wederkomst van Jezus. Dan ben je uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam en toch deel je niet in de feestvreugde. Met deze gelijkenis houdt Jezus ons een spiegel voor.

 • Psalm 95: 1
 • Psalm 95: 4 en 5
 • Psalm 1: 1
 • Psalm 45: 1 en 7
 • Lied 212: 1, 4 en 6
 • Lied 446: 1, 2, 4 en 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten