Liturgie van de dienst op zondag 6 oktober 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Leviticus 16

in Achthoek; IsraŽlzondag; thema: Grote Verzoendag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Aanstaande zondag 6 oktober is het IsraŽlzondag. Op deze zondag geeft de kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met IsraŽl.
In de middagdienst staan we stil bij Leviticus 16 waar we lezen van de instelling van de Grote Verzoendag. In IsraŽl wordt dit feest dit jaar op 9 oktober gevierd.

 • Psalm 62, 1
 • Psalm 130, 2 en 4
 • Psalm 27, 7
 • Psalm 85: 1 en 3
 • Gezang 491, 1, 2, 6 en 7
 • Gezang 378

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten