Liturgie van de dienst op zondag 6 oktober 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 18:16-33

in Sionkerk; IsraŽlzondag; kinderbijbeluur; koffiedrinken na de dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst staan we stil bij Genesis 18:16-33. Een aangrijpend hoofdstuk. Hier zien we Abraham bidden voor Lot, maar ook voor Sodom. In een ultieme poging gaat hij het gesprek aan met God in de hoop dat de stad toch nog gered wordt. Ook hierin zien we dat Abraham een vader is van alle gelovigen. Immers ook wij zijn geroepen voor de naaste te bidden. Dit alles gedragen door Hem die zit aan de rechterhand van de Vader en het daar voor de Zijnen opneemt.

 • Ps. 99:1 en 2
 • Votum en groet
 • Ps. 147:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 147:10
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 18:16-33
 • Ps. 5:1, 2, 3, 4 en 5 (Weerklank)
 • Prediking
 • Ps. 145:6
 • Gebed en voorbede
 • Lied 436:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten