Liturgie van de dienst op zondag 29 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. Bergshoeff & ds. Bogya, Satu Mare

Lezing: Efeze 4: 1-16

in Achthoek, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag zal in de middagdienst de preek door ds. Bogya worden verzorgd. Uiteraard zal er een vertaler bij zijn, zodat u allemaal de preek zult kunnen volgen.

 • Aanvangslied Ps. 118:14
 • Votum en groet
 • Lied 432
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Lukas 7:1-10
 • Ps. 62:4 en 5
 • Prediking
 • Lied 515
 • Gebed
 • Ps. 84:3, 4, 5 en 6
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten