Liturgie van de dienst op zondag 22 september 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Genesis 18:1-22

in Sionkerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 22 september lezen we weer verder in Genesis. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 18. Daar lezen we over een wonderlijke ontmoeting van Abraham met drie mannen. Gastvrijheid kan tot bijzondere dingen leiden.

 • Aanvangslied Ps. 91:1
 • Votum en groet
 • Ps. 91:2 en 5
 • Wet
 • Lied 290:1 en 2
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Genesis 18:1-22
 • Ps. 119:67
 • Prediking
 • Lied 493:1, 2 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 146:7 en 8
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten