Liturgie van de dienst op zondag 15 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. H. Russcher, Veenendaal

Lezing: Romeinen 6 : 1-14; tekst: Romeinen 6 : 11

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps. 84 : 1
 • Ps. 124 : 1 en 3 (Weerklank)
 • Ps. 75 : 1
 • Ps. 80 : 9,10,11
 • Gezang 62 : 1,2,4,5 (Wij willen God de ere geven)
 • Ps. 116 : 1,9,10

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten