Liturgie van de dienst op zondag 15 september 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 3, 1-21

in Sionkerk, bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 19 september worden we bepaald bij het sacrament van de heilige Doop. Ook dit sacrament wil het geloof versterken.

Als ‘toeschouwers’ worden we eraan herinnerd dat de HEERE ook met ons een verbond gesloten heeft. In deze dienst luisteren we naar het gesprek van Jezus met Nicodemus waar onze Heiland het heeft over de noodzaak van wedergeboorte.

 • Psalm 92: 1
 • Psalm 92: 2
 • Psalm 75: 1
 • Rondom dopen Psalm 105:1; na doopbediening Psalm 134:3
 • Psalm 105:5
 • Gezang 232: 1 + refrein (schoollied)
 • Gezang 468
 • Psalm 118: 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten