Liturgie van de dienst op zondag 8 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 6, 53-59; tekst 54

in Achthoek, dankzegging Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 12 september komt de Heere God met het Sacrament van het heilig Avondmaal naar ons toe om het geloof te sterken. In de dienst van dankzegging is de tekst Joh. 6 vers 56 Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. krachtige woord waar Jezus Christus de harten van de gelovigen versterkt.

 • Psalm 56, 6
 • Psalm 21, 1 en 4
 • Psalm 32, 1
 • Gezang 428
 • Psalm 45, 1 en 7
 • Gezang 426, 2, 4 en 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten