Liturgie van de dienst op zondag 8 september 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 6, 47-51; tekst 51

in Sionkerk, viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 12 september komt de Heere God met het Sacrament van het heilig Avondmaal naar ons toe om het geloof te sterken. In de morgendienst luisteren we naar de woorden van Jezus ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld’ (Joh. 6, 51).

 • Psalm 146, 3
 • Psalm 65, 1 en 2
 • Psalm 115, 6
 • Rondom de preek: Psalm 34, 6 en 4
 • Klaarmaken Gezang 324: 1-4; na de viering: Gezang 324 : 5, 6
 • Gezang 483

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten