Liturgie van de dienst op zondag 1 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Gen. 17:9-14, 23-27 en Rom. 4:1-12

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Gz. 433:1
 • Votum en groet
 • Ps. 8:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 8:9
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Gen. 17:9-14, 23-27 en Rom. 4:1-12
 • Lofz. v Zach.: 1 en 2
 • Preek: besnijdenis en doop
 • Gez. 230:1, 2 en 5
 • Gebed
 • Ps. 111:5
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten