Liturgie van de dienst op zondag 1 september 2019 om 08:30 uur

Voorganger: Ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 6, 22-35

in Sionkerk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal, kinderbijbeluur, koffie drinken na de dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 1 september en de diensten van zondag 8 september staan in de teken van voorbereiding, viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze diensten willen we luisteren naar het onderwijs dat Jezus ons geeft naar aanleiding van de wonderlijke spijziging. Dit kunnen we lezen in Johannes 6: 22-59.

 • Psalm 98: 1
 • Psalm 98: 2
 • Psalm 17: 3
 • Gezang 282
 • Gezang 324: 1 en 3
 • Psalm 106: 1 en 26

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten