Liturgie van de dienst op zondag 11 augustus 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 89, 1-19

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: goedertierenheid en trouw

 • Psalm 89, 1
 • Psalm 115, 1 en 6
 • Psalm 48, 6
 • Psalm 89, 7 en 8
 • Gezang 433
 • Gezang 443

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten