Liturgie van de dienst op zondag 25 augustus 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Lezing: Handelingen 28:1-10 en Titus 3:1-5

in Achthoek, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Gezang 431:1, 8
  • Ps. 14:2,3,7
  • Ps. 142:5
  • Ps. 51:3,4
  • Ps. 145:3
  • Ps. 8:4,9

De tekst is Hand. 28:2, met als thema: Het humane en het christelijke.

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten