Liturgie van de dienst op zondag 18 augustus 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. H. Koppelman, Wapenveld

Lezing: 1 SamuŽl 30 : 1-9, 16-20

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 284 vers 1, 2 en 3
 • Psalm 34 vers 2 en 9
 • Psalm 116 vers 2 en 3 (Weerklank)
 • Psalm 142 vers 2, 4 en 7
 • Psalm 84 vers 3
 • Psalm 118 vers 3 en 7

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten