Liturgie van de dienst op zondag 18 augustus 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. H. Koppelman, Wapenveld

Lezing: 1 SamuŽl 30 : 1-9, 16-20

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Gezang 284 vers 1, 2 en 3
  • Psalm 34 vers 2 en 9
  • Psalm 116 vers 2 en 3 (Weerklank)
  • Psalm 142 vers 2, 4 en 7
  • Psalm 84 vers 3
  • Psalm 118 vers 3 en 7

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten