Liturgie van de dienst op zondag 18 augustus 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 16, 19-31; Openb. 21, 1-8

in Sionkerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 34: 1
 • Psalm 34: 4 en 6
 • Psalm 65: 2
 • Psalm 147: 3 en 6
 • Gezang 468
 • Gezang 225

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten