Liturgie van de dienst op zondag 11 augustus 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Exodus 32:1-8 en Kol 1: 15-20

in Sionkerk, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Morgenzang: 1, 5 en 7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 135: 9 en 10 (Weerklank)
 • We horen het gebod van God
 • Berijming tien geboden: 2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Exodus 32:1-8 en Kol 1: 15-20
 • Collecten
 • Psalm 78: 1 en 2
 • Verkondiging Thema: Een (G)god naar eigen smaak?
 • Gezang 401: 1, 2 en 3 (Beeld Mij niet uit, gebiedt de Heer)
 • Dankgebed en voorbede
 • Gezang 434 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten