Liturgie van de dienst op zondag 4 augustus 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. C. van Sliedregt, Nunspeet

Lezing: Psalm 119:97-112, Romeinen 3:28-4:3 en 4:18-5:5

in Achthoek

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Ps. 113:2, 4
  • Ps. 105:4, 5
  • Ps. 97:7
  • Gezang 280:1 en 2
  • Gezang 280:3 en 4
  • Ps. 72:2, 10, 11

Tekst: Psalm 119:105; Romeinen 5:1
Woord van licht, geloof en vrede

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten