Liturgie van de dienst op zondag 4 augustus 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Spreuken 4, 20-27; Jak. 1, 12-18. Tekst Spr. 4, 23

in Sionkerk

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 119, 9
  • Psalm 84, 3 en 6
  • Psalm 86, 6
  • Gezang 290, 1, 2 en 5
  • Psalm 25, 7
  • Gezang 455, 1, 2 en 3

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten