Liturgie van de dienst op zondag 28 juli 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Openb. 1, 9 - 2, 7

in Achthoek; uitzending dienst via Midland FM, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 119, 83
  • Psalm 119, 84
  • Psalm 47, 1
  • Lied 54, 1, 5 en 7
  • Lied 287
  • Psalm 111, 1, 2 en 3

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten